Vad händer 2022?
 
Klubben är skuldfri eftersom alla förbetalda entréavgifter återbetalats.
Anmäl dig till nyhetsbrevet, så att du inte missar något arrangemang. http://eepurl.com/gycErj

Vad händer 2022?
Styrelsen avvaktar med en full återstart av verksamheten tills att
den kan ske på ett säkert sätt.
Vaccinationer (Covidbevis) ger en säkrare miljö och restriktioner kommer troligtvis att lätta med avseende på antalet besökare med markerade platser inomhus.
Inga köer vid bardisk eller toaletter tillåts.
Markerade platser används.
Skicka ej in pengarna innan du har bokat!
Avgift kan debiteras för alla som betalar in trots att man inte har bokat.
Man kan inte boka en plats som inte finns.
Administrationskostnad kan tillkomma.
Pengar står inne till nästa gång om inget annat har avtalats.
Var vänliga att respektera detta.
Vi planerar därför att genomföra följande arrangemang 2022:
Onsdag 26 januari
19.00 Varmrätt och en valfri dryck.
20.00-22.30 Lady Lynette och Thomas Jonasson
Med Lasse Lundströms Trio.
Musik inklusive måltid betalas av medlemmar med 500:-
och övriga betalar 600:-.
till plusgirot 100 1837-2 senast onsdagen den 19 januari.
Tisdag 15 Februari
18.00-19.00 ÅRSMÖTE
19.00 Gravad lax med stuvad potatis och en valfri dryck.
20.00-22.00 Maritime Stompers med Göran Abelli.
Musik gratis på årsmötet.
Mat betalas av medlemmar med 250:-
till plusgirot 100 1837-2 senast fredagen den 28 januari.
Måndag 18 april (Annandag Påsk)
19.00 Varmrätt och en valfri dryck.
20-22.30 ALF GREN AND HIS SOULMATES
Musik inklusive måltid betalas av medlemmar med 500:-
och övriga betalar 600:- till plusgirot 100 1837-2 senast fredagen den 8 april.
Tisdag 24 maj
19.00 Varmrätt och en valfri dryck.
Musik inklusive måltid betalas av medlemmar med 600:- och
övriga betalar 700:- till plusgirot 100 1837-2 senast onsdagen den 6 maj.
20.00-22.30 RAMELODIER.
Flashback Big Band.
Under ledning av Rune Källén.
Lördag 9 juli 
19.00 Varmrätt och en valfri dryck.
20.00-23.00. Musik som ännu ej bokats.
Musik inklusive måltid betalas av medlemmar med 600:- och
övriga betalar 700:- till plusgirot 100 1837-2
senast fredagen den 24 juni.
Vi avvaktar vilka restriktioner som gäller.
Sedan kan villkoren för besök avgöra antalet besökare och därmed vilket pris vi måste ta för mat och musik.
Besökare skall vara vaccinerade (Covidbevis) och friska.
 
Falsterbo Kursgård (bytt namn) använder begreppet ”Höllviksnäs möten mat och logi”.
Lokalerna har anpassats för att möta olika krav och därför måste man nu ha all konsertverksamhet i stora matsalen.
 
Vi kommer att informera om tider och pris via facebook och hemsidan.
Vi hänvisar därför till www.jazzklubb.se där vi kommer att lägga upp allmän information och bokade arrangemang under knappen ”Program”.
Medlemmar som finns i vårt register har betalat medlemsavgift för 2020 och vi kommer att låta avgiften gälla även för 2021.
Vi kommer inte att ta in nya medlemmar under 2021.
Ny medlemsavgift om 200 kr (bestäms på årsmötet) betalas efter årsmötet.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk information mm kommer att skickas till medlemmar via mail och det är därför viktigt att alla medlemmar meddelar aktuella uppgifter om e-postadress men även telefon och postadress eftersom dessa uppgifter kan användas i nödfall.
Meddela e-post, postadress och telefon till tommy@jazzklubb.se
Boka alltid:  tommy@jazzklubb.se
Bokad plats gäller till 15 min innan spelning!
Servering från 19.00 om inget annat anges i restaurangens matsal.
Bokning är bindande och betalning måste ske enligt instruktionerna, annars gäller inte bokningen och bokningen kommer att gå till någon annan.
Entré med mat anges alltid som en klumpsumma.
Klubben får faktura på mat och annat.