Vad händer 2021?
 
Klubben är skuldfri eftersom alla förbetalda entréavgifter återbetalats.
Anmäl dig till nyhetsbrevet, så att du inte missar något arrangemang. http://eepurl.com/gycErj

Vad händer 2021?
Styrelsen avvaktar med en full återstart av verksamheten tills att den kan ske på ett säkert sätt.
Vaccinationer ger en säkrare miljö och restriktioner kommer troligtvis att lätta med avseende på antalet besökare med markerade platser inomhus.

Skicka ej in pengarna innan du har bokat!

Avgift (kan ske) för alla som betalar in.

Man kan inte boka en plats som inte finns.

Administrationskostnad kan tillkomma.

Pengarna står inne till nästa gång om inget annat har avtalas.

Var vänliga att respektera detta.

 
Vi planerar därför att genomföra följande arrangemang:
 
Söndagen den 15 augusti
(fullbokat enligt rådande restriktionerna).
CARLING BIG BAND
Med Gunhild och många andra.
 
Onsdag 15 september
MARITIME STOMPERS
Ankomst kl. 18.30 - 19 (då mat serveras)
Musik 20.00 - 22.30
Entréavgift inklusive mat och en dryck: medlemmar 400:- övriga 500:-
som sätts in senast vecka 35 på Plusgiro 100 1837-2.
Inga köer vid bardisk eller toaletter tillåts.
Markerade platser används.
 
Fredagen den 15 oktober
GENTLEMEN & GANGSTERS
ersätter Peter Linds Cabaret Band
20-års jubileum, som ställde in
p.g.a. sjukdom.

Ankomst kl. 18.30 - 19 (då mat serveras)
Musik 20.00 - 23.00.
Entréavgift inklusive mat och en dryck: medlemmar 600:- övriga 700:- som sätts in senast vecka 39
på Plusgiro 100 1837-2.
Inga köer vid bardisk eller toaletter tillåts.
 
Fredagen den 12 november
AMIRALENS STORBAND (fullbokat)

Skicka ej in pengarna innan du har bokat!

Avgift (kan ske) för alla som betalar in.

Man kan inte boka en plats som inte finns.

Administrationskostnad kan tillkomma.

Pengarna står inne till nästa gång om inget annat har avtalas.

Var vänliga att respektera detta.


50-års jubileum
Under ledning av trumpetaren Mårten Lundgren
och med Jan Olsson som konferencier
Ankomst kl. 18.30 - 19 (då mat serveras)
Musik 20.30 - 23.30.
Entréavgift inklusive mat och en dryck: medlemmar 600:- övriga 700:-
som sätts in senast vecka 43 på Plusgiro 100 1837-2.
Inga köer vid bardisk eller toaletter tillåts.
Markerade platser används.

Vi avvaktar vilka restriktioner som gäller.
Sedan kan villkoren för besök avgöra antalet besökare och därmed vilket pris vi måste ta för mat och musik.
 
Besökare skall vara vaccinerade och friska.
 
Falsterbo Kursgård (bytt namn) använder begreppet ”Höllviksnäs möten mat och logi”.
Lokalerna har anpassats för att möta olika krav och därför måste man nu ha all konsertverksamhet i stora matsalen.
 
Vi kommer att informera om tider och pris via facebook och hemsidan.
Vi hänvisar därför till www.jazzklubb.se där vi kommer att lägga upp allmän information och bokade arrangemang under knappen ”Program”.
Medlemmar som finns i vårt register har betalat medlemsavgift för 2020 och vi kommer att låta avgiften gälla även för 2021.
Vi kommer inte att ta in nya medlemmar under 2021.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk information mm kommer att skickas till medlemmar via mail och det är därför viktigt att alla medlemmar meddelar aktuella uppgifter om e-postadress men även telefon och postadress eftersom dessa uppgifter kan användas i nödfall.
Meddela e-post, postadress och telefon till tommy@jazzklubb.se
Program 2021
Boka:  tommy@jazzklubb.se
Bokad plats gäller till 15 min innan spelning!
Servering från 19.00 om inget annat anges i restaurangens matsal.
Bokning är bindande och betalning måste ske enligt instruktionerna, annars gäller inte bokningen och bokningen kommer att gå till någon annan.
Entré med mat anges alltid som en klumpsumma.
Klubben får faktura på mat och annat.